Gymnázium Hlinská otvorené pre všetkých
   Hlavná stránka » Akcie » Deň otvorených dverí » Gymnázium Hlinská otvorené pre všetkých

Gymnázium Hlinská otvorené pre všetkých


       24. november 2010 bol dňom, kedy sa priestory Gymnázia Hlinská v Žiline zaplnili novými tvárami. Nebolo to náhodou, pretože v tento deň mali žiaci základných škôl, ich rodičia a učitelia možnosť nazrieť zblízka do života našej školy.
       Deň otvorených dverí sa začal presne o 11:00. V tomto čase, až do 13:30, mali návštevníci možnosť vybrať si z bohatého množstva vedomostných testov, netradičných pokusov, športov či didaktických hier, ktoré pre nich pripravili naši študenti pod vedením jednotlivých vyučujúcich. Ponuka bola naozaj široká, čo dokazuje aj program, ktorí návštevníci obdržali hneď pri vstupe do školy. Potom už neostávalo nič iné, len sa vydať na zaujímavé dobrodružstvo chodbami nášho gymnázia.
       Cesta to bola určite veselá a pestrá. Žiaci si mohli v jednotlivých učebniach overiť nielen úroveň svojich vedomostí, ale aj kreativitu pri tvorbe umeleckých produktov, pohotovosť v riešení logických úloh, telesnú zdatnosť v športových aktivitách či zručnosti pri rôznych vedeckých pokusoch. Mali tiež možnosť stretnúť sa s pedagógmi nášho gymnázia, povedať im o svojich plánoch do budúcnosti či porozprávať sa s už "ostrieľanými stredoškolákmi".
       Keďže výber strednej školy je dôležitým rozhodnutím nielen pre samotného žiaka, ale aj rodiča, 2. blok Dňa otvorených dverí ( 11:00 - 15:00) bol osobitne určený im. V rámci besedy so zástupcami vedenia školy sa rodičia mohli bližšie oboznámiť s novým vzdelávacím programom na našom gymnáziu, ako aj získať informácie o výsledkoch v prijímaní absolventov na vysoké školy.
       V neposlednom rade bol Deň otvorených dverí pre budúcich stredoškolákov tiež príležitosťou, ako spoznať zblízka študentský život - v podobe akcií, súťaží, krúžkov či projektov, do ktorých je naša škola zapojená.
       Na záver už iba dodajme, že tohtoročný záujem o Deň otvorených dverí potvrdil aj celkový počet 250 návštevníkov z celého regiónu - Žiliny, Rajca, Kysuckého Nového Mesta, Terchovej.
       Či už išlo o žiakov, rodičov alebo učiteľov základných škôl - sme radi, že ste si našli čas, využili možnosť a prišli sa pozrieť, čím žije Gymnázium Hlinská. Veríme, že deň strávený na našej škole vás inšpiroval a pomôže vám pri výbere stredoškolského štúdia.

       Katarína Červencová


fotogalériaGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk