Nadácia Krajina Harmónie
   Hlavná stránka » Škola » Výchovné poradenstvo » Aktivity » Nadácia Krajina Harmónie

Nadácia Krajina Harmónie


       Hodiny náboženskej a etickej výchovy v I. a II. ročníku viedli vyslanci nadácie pod vedením p. Daniela Pokorného. Čo bolo ich náplňou a cieľom? Priblížiť život postihnutých ľudí, prácu s nimi, ich začleňovanie do spoločnosti, .... Mnohých študentov veľmi oslovila činnosť nadácie a rozcítili ich osudy niektorých postihnutých. Za odborné besedy ďakujem a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

       Jarmila Turoňová, VP

Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk