Ekológia v praxi
   Hlavná stránka » Predmety » Chémia » Ekológia v praxi

Ekológia v praxi


       Využili sme ponuku Krajskej knižnice a pozvali sme p. Mgr. Krčmárikovú medzi nás a síce na hodiny chémie v III. a IV. ročníku. Nielen pôsobivá prezentácia a príklady zo života ale i zážitkové aktivity boli náplňou týchto vyučovacích hodín. Cieľ naši študenti naplnili tým, že našli mnoho rôznych alternatív do bežného života. Ďakujeme

       Jarmila Turoňová, učiteľ chémie

Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk