Pozvánka na deň otvorených dverí
   Hlavná stránka » Akcie » Deň otvorených dverí » Pozvánka na deň otvorených dverí

Pozvánka na Deň otvorených dverí
na Gymnáziu Hlinská


      Najlepšie je vidieť na vlastné oči. To je krédo tých, ktorí pre záujemcov o štúdium na našej škole, ich rodičov a učiteľov pripravujú Deň otvorených dverí na Gymnáziu Hlinská. Je to v živote školy už tradičná akcia, ktorá sa tento rok uskutoční 24. novembra 2010 v čase od 11.00 do 13.30.
      Cieľom je predstaviť školu v jej rozmanitosti, predviesť ukážky z vyučovacích aktivít, ktoré sa realizujú pomocou interaktívnych tabúľ, počítačov alebo s využitím laboratórnej techniky. Chceme ukázať školu, ktorá nielen využíva na rozvoj poznania rôzne moderné pomôcky, ale najmä učí žiakov ľudskosti, schopnosti vnímať, hodnotiť a tvoriť.
      Súčasťou akcie sú v čase od 11.00 do 15.00 aj besedy a konzultácie, počas ktorých Vás zoznámime s učebným programom školy, poskytneme aktuálne informácie o možnostiach prijatia na štúdium a určite odpovieme na všetky zvedavé otázky týkajúce sa života školy.
      Dvere našej školy otvárame dokorán a tešíme sa na návštevníkov.

V Žiline 27.októbra 2010
Mgr. Soňa Šošková
zástupkyňa riaditeľky školy

Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk