Pozvánka na EURODEŇ 2010
   Hlavná stránka » Akcie » Euro deň » Pozvánka na EURODEŇ 2010

Pozvánka na EURODEŇ 2010


Milí rodičia a priatelia školy!

V utorok 26.10.2010 sa v priestoroch našej školy uskutoční ďalší ročník tradičnej aktivity Európsky deň rodičov a škôl - EURODEŇ 2010. Tento rok sa bude niesť z znamení hudby s pod názvom "V rytme Európy". Žiaci si pre Vás pripravia prezentácie európskych krajín spojené s hudbou, históriou hudby a tancom. Môžete sa tak tešiť na pestrú mozaiku fantázie, zvukov farieb a pohybov.

Počas celého dňa bude prebiehať súťaž o najlepšiu triednu prezentáciu, pričom vy môžete triede Vášho syna alebo dcéry pripísať body už len samotnou návštevou školy počas poobedného programu. Ďalšie body sa triede pripíšu, ak sa zapojíte do niektorej zo sprievodných aktivít - Hudobný Eurokvíz, Priateľský futbalový zápas medzi rodičmi a žiakmi alebo cvičenie Eurozumba.

Prispejte svojou účasťou na EURODNI 2010 k budovaniu našej školskej rodiny - prísť sa určite oplatí.

Mgr. Zuzana Bebčáková, koordinátor kultúrnospoločenských aktivít

V prípade záujmu o účasť na niektorej zo sprievodných aktivít kontaktujete triedneho učiteľa vášho syna alebo dcéry alebo napíšte priamo na bebcakovazuzana@seznam.cz

Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk