INFORMATIKA - súťaže
   Hlavná stránka » Predmety » Informatika » INFORMATIKA - súťaže

INFORMATIKA - súťaže

V tomto školskom roku ponúkame našim žiakom možnosť zapojiť sa do dvoch programátorských súťaží a stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ):
  1. Korešpondenčný seminár z programovania
    Súťaž je určená pre žiakov, ktorí sú v programovaní začiatočníci ale aj pokročilým programátorom. Bližšie informácie o súťaži podá Mgr. M. Vaňko. Konzultácie k niektorým úlohám poskytne RNDr. Ľ. Červený a Mgr. M. Vaňko.

  2. ZENIT v programovaní
    Súťaž je určená pre žiakov, ktorí majú viac skúseností aj vedomostí z programovania. Viac informácií o súťaži a jej priebehu poskytne Mgr. M. Vaňko.

  3. SOČ z informatiky

Bližšie informácie poskytne RNDr. J. Kucháreková.


Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk