INFORMATIKA - základné informácie
   Hlavná stránka » Predmety » Informatika » INFORMATIKA - základné informácie

INFORMATIKA - základné informácie


Na našom gymnáziu sa vyučuje predmet informatika povinne v prvom až treťom ročníku, čo vyplýva aj zo štátneho vzdelávacieho programu. Školský vzdelávací program Gymnázia Hlinská 29 v Žiline rozširuje povinné vyučovanie informatiky v prvom a druhom ročníku na dve vyučovacie hodiny týždenne. V treťom ročníku okrem povinnej jednej hodiny informatiky týždenne, ponúkame našim študentom aj dvojhodinový voliteľný predmet cvičenia z informatiky. Pre štvrtákov sú určené semináre z informatiky, v tomto šk. roku 4-hodinové resp. 2-hodinové, od budúceho šk. roku trojhodinový seminár z informatiky (ako voliteľný predmet v rámci školského vzdelávacieho programu).

Trieda sa na vyučovanie v prvom, druhom a treťom ročníku delí na tri skupiny po približne 10 žiakoch, podobné skupiny žiakov sú vytvorené aj v treťom a štvrtom ročníku na voliteľných predmetoch informatiky.

Vyučovanie prebieha v štyroch moderne vybavených učebniach informatiky, ktoré sú rovnocenne vybavené výpočtovou technikou. Žiaci pracujú na počítačoch vybavených kancelárskym balíkom Microsoft Office, grafickými editormi (na prácu s rastrovými aj vektorovými obrázkami) a programovacím prostredím DELPHI. Žiaci môžu pracovať aj s ďalšou technikou, ako sú napr. tlačiarne, skenery, dataprojektory, slúchadlá, notebooky a pod.

Na vyučovaní využívame školské učebnice, elektronické manuály, výukové programy, pracovné zošity (na textový editor, tabuľkový kalkulátor a i.) a často pracujeme aj s internetom. Výučba programovania sa realizuje vo vizuálnom prostredí DELPHI.

Marek Vaňko
Vedúci PK


Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk