Záložka do knihy spojuje školy II
   Hlavná stránka » Škola » Školská knižnica » Záložka do knihy spojuje školy II

Záložka do knihy spojuje školy II


Ústav pro informace ve vzdělávání v Prahe - Národní pedagogická knihovna
Komenského v Prahe a Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave
vyhlasujú
k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2010
2. ročník česko-slovenského projektu ZÁLOŽKA DO KNIHY SPOJUJE ŠKOLY


Cieľom česko-slovenského projektu je nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými a strednými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobia ľubovoľnou technikou. Výmenou záložiek môžu školy využiť k nadviazaniu spolupráce, kontaktov alebo poznávaniu života žiakov v Českej republike. Na základe prihlášok budú z českých a slovenských škôl vytvorené dvojice podľa typu školy a počtu prihlásených žiakov. Následne bude školám zaslaná kontaktná adresa pridelenej partnerskej školy z druhej republiky. Vzájomné zasielanie záložiek a ďalšie prípadné kontakty budú len v pôsobnosti zúčastnených škôl. Česko-slovenský projekt bude ukončený 30.októbra 2010. Záverečné vyhodnotenie bude zverejnené na webových stránkach oboch spoluorganizujúcich inštitúcií.

ZAPOJTE SA DO ČESKO-SLOVENSKĚHO PROJEKTU, ZAČNITE VYRÁBAŤ ZÁLOŽKY A PRINESTE ICH DO ŠKOLSKEJ KNIŽNICE, ktorá je otvorená denne od 7.30 do 15.30 hod.

Zuzana Brodňanová
školská knihovníčkaGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk