DO KNIŽNICE
   Hlavná stránka » Škola » Školská knižnica » DO KNIŽNICE

DO KNIŽNICE
Celoslovenská kampaň na podporu knižníc a čítania

Slovenská národná knižnica v Martine vyhlasuje celoslovenskú kampaň na
podporu čítania a zviditeľnenie knižníc s názvom
DO KNIŽNICE.


Cieľom kampane je upriamiť pozornosť verejnosti, a to najmä detí a mladých ľudí na čítanie ako stále obľúbený spôsob trávenia voľného času a tiež na knižnice ako na kultúrno-informačno-komunitné centrá, a to radom tvorivých súťaží zameraných na rôzne spôsoby propagácie čítania a knižníc.

Deti a mladí ľudia do 25 rokov sa môžu podľa vekových kategórií zapojiť do súťaží zameraných na návrhy plagátov, komiksov, bilbordov, animovaných spotov, hudobných textov a sloganov podporujúcich čítanie a knižnice.

Uzávierka všetkých súťaží bude 30. septembra 2010, autori víťazných návrhov a knižnice, prostredníctvom ktorých budú víťazné návrhy zapojené, budú odmenení. Víťazné návrhy budú použité v rámci celoslovenskej propagácie čítania a knižníc. Z najlepších výtvarných a grafických návrhov bude urobená putovná výstava, ktorá bude sprístupnená všetkým knižniciam a školám, ktoré o ňu prejavia záujem.
Podrobnosti o celej kampani na www.dokniznice.sk
Partnermi kampane sú: Knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove, OZ KnihoBrána, Spolok slovenských knihovníkov, Slovenská asociácia knižníc a slovenská sekcia IBBY.
Mediaálnym partnerom je knihovnícky portál www.infolib.sk.

Aj naša školská knižnica sa prihlásila do tejto kampane. Všetci záujemcovia o súťaž, autori plagátov, komiksov, bilbordov, hudobných textov a sloganov, svoje príspevky môžete posielať, či inak doručiť do našej školskej knižnice.

Ďalšie informácie o zapojení sa stredoškolákov do kampane nájdete na nástenke pri školskej knižnici.


Zuzana Brodňanová
Školská knihovníčkaGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk