Vyhodnotenie fyzikálneho korešpondenčného seminára FYZIQ
   Hlavná stránka » Predmety » Fyzika » Vyhodnotenie fyzikálneho korešpondenčného seminára FYZIQ

Vyhodnotenie fyzikálneho korešpondenčného seminára FYZIQ

Niekoľko našich študentiek riešilo fyzikálny korešpondenčný seminár fyzIQ. Jeho cieľom je poskytnúť žiakom sadu zaujímavých úloh, ktoré rozvíjajú ich fyzikálne a logické myslenie, a umožniť im porovnať si svoje vedomosti z fyziky s rovesníkmi z celého Slovenska. Úlohy v seminári sú zostavované tak, aby ich mohol vyriešiť každý, kto zvládol príslušné učivo fyziky preberané v škole. Počas školského roka majú súťažiaci vyriešiť 5 sérií úloh. Seminár sa rieši cez internet na stránke www.p-mat.sk.

Mali sme zastúpenie v kategórii S1 (študenti 1. ročníka gymnázia) a S3 (študenti 3. ročníka gymnázia). Úlohy riešilo 15 dievčat našej školy.

Po skončení poslednej 5. série tohto ročníka môžeme zablahoželať úspešným riešiteľkám fyzIQ:

Lujza Suranová (1.D) - 1. miesto v kraji v kategórii S1

Jana Maixnerová (1.D) - 3. miesto v kraji v kategórii S1

Veronika Juršová, Veronika Dikošová (3.F) - 2. miesto v kraji v kategórii S3


Mgr. Marek Vaňko


Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk