Absolventi 2010
   Hlavná stránka » Akcie » Absolventská slávnosť » Absolventi 2010

Absolventi 2010


      Absolventská slávnosť - jedinečný akt na našej škole, ktorý sa už stal milou tradíciou, sa v tomto školskom roku uskutočnila dňa 28.mája 2010 v príjemnom prostredí koncertnej miestnosti Konzervatória v Žiline.
      Pre 179 absolventov sa skončil vyčerpávajúci 4-dňový maturitný kolotoč, kedy títo študenti úspešne absolvovali ústnu formu internej časti maturitnej skúšky. Všetci si z rúk riaditeľky školy, Aleny Strýčkovej, prevzali maturitné vysvedčenie, doklad o ukončení stredoškolského gymnaziálneho štúdia.
      Súčasťou slávnosti bolo i udeľovanie pochvál RŠ a oceňovanie študentov za štvorročné študijné výsledky a úspechy v mimo- vyučovacích aktivitách.
      Štrnásť študentov triedy IV.A s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka prevzalo z rúk nemeckej lektorky Cornelie Kränzle i Nemecký jazykový diplom DSD, medzinárodne uznávaný certifikovaný doklad, preukazujúci úspešné zvládnutie skúšky z nemeckého jazyka.
      Veríme, že na tento deň budú naši absolventi spomínať s radosťou, úsmevom, spokojnosťou. Zároveň však vieme, že mnohými z nich zmietali zmiešané pocity, keď si uvedomili, že ich pobyt na našej škole sa skončil a už sa nebudú tak samozrejme denne stretávať s priateľmi, ktorých tu získali. Tento úsek cesty je už za nimi a otvára sa nová cesta s novými prekážkami. Všetkým želáme, aby svojou cieľavedomosťou a tvorivosťou prekážky zdolávali a aby sa pri dosahovaní ich cieľa naplno prejavila schopnosť človeka "dávať".
      Prajeme veľa šťastia.

      Zuzana Durná
      zást.riad.školy


fotogaléria
Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk