Súťaž o najaktívnejšieho čitateľa školskej knižnice
   Hlavná stránka » Škola » Školská knižnica » Súťaž o najaktívnejšieho čitateľa školskej knižnice

Súťaž o najaktívnejšieho čitateľa školskej knižnice
V Y H O D N O T E N I E ZA 2.POLROK ŠK.ROKU 2009/2010


      Na začiatku školského roku vyhlásila naša školská knižnica súťaž o najaktívnejšieho čitateľa školskej knižnice za 1. a 2.polrok školského roku 2009/2010. V 2. polroku šk.roku 2009/2010 boli najaktívnejšími čitateľmi nasledovní žiaci:

       1. miesto - Peter BLAŠKO    - 3.B
       2. miesto - Renáta STANÍKOVÁ    - 1.E
       3. miesto - Veronika Kultánová    - 4.A
       3. miesto - Zuzana Szováková    - 4.D

Zuzana Brodňanová
školská knihovníčka


Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk