Štatistika okolo nás
   Hlavná stránka » Predmety » Matematika » Štatistika okolo nás

Štatistika okolo nás


Vo februári 2010 sa žiaci 3.D,E,F nášho gymnázia zúčastnili exkurzie na Štatistickom úrade so sídlom v Žiline s cieľom:
"Spoznať prácu inštitúcie štátnej správy, ktorá má priame prepojenie na výučbu predmetu matematika, a nadviazať spoluprácu so Štatistickým úradom so sídlom v Žiline ako partnerským subjektom na podporu budovania informačnej spoločnosti."
Žiaci sa formou prezentácie oboznámili s históriou a súčasnosťou ŠÚ, s databázou údajov uverejnených v buletinoch ŠÚ, s postupmi pri spracovaní údajov. Najdôležitejšou časťou bolo zoznámenie sa s www. stránkou ŠÚ, orientácia na nej, vyhľadávanie informácií.
Získané poznatky žiaci uplatnia nielen pri riešení projektovej úlohy v tematickom celku Štatistika, ale aj v budúcnosti budú vedieť odkiaľ a ako majú čerpať štatistické údaje a na koho sa majú obrátiť (napríklad pri písaní diplomovej práce).
Za hladký priebeh a bohatý obsah exkurzie patrí poďakovanie p.riaditeľke Ing. Chovanovej a jej spolupracovníčkam Ing. Kristofčákovej a Ing. Holienčíkovej.

      Mgr. Tatiana Hiková, Mgr. Ľudmila PotočákováGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk