Návšteva z Europarlamentu na Gymnáziu Hlinská Žilina
   Hlavná stránka » Škola » Školská knižnica » Návšteva z Europarlamentu na Gymnáziu Hlinská Žilina

Návšteva z Europarlamentu na Gymnáziu Hlinská Žilina


      Dňa 15.2.2010 navštívila našu školu poslankyňa Európskeho parlamentu MUDr. Anna Záborská. Besedy sa zúčastnili žiaci 3. a 4. ročníkov so svojimi vyučujúcimi p. Kubincovou, p.Sádeckou a p.Milom a ďalší záujemcovia o besedu. Po uvítaní pani riaditeľkou nám pani europoslankyňa porozprávala o sebe, o dôvodoch, ktoré ju viedli ku vstupu do politiky a o svojej práci v Európskom parlamente. Zvlášť pútavé bolo rozprávanie o jej návšteve v hlavnom meste Kene v Nairobi, ktorú navštívila ako členka rozvojového výboru Európskeho parlamentu, kde sa stretla s neuveriteľnou biedou tamojšieho obyvateľstva. Počas besedy žiakov zaujímalo napr. rozširovanie Európskej únie o ďalších členov, ako sa postupuje v Európskom parlamente pri prijímaní nových zákonov, veľa sa hovorilo o sociálnom postavení žien, aké návrhy v tejto oblasti predložila Európska komisia a ako sa dané návrhy môžu realizovať na Slovensku.
      Na záver besedy pani riaditeľka poďakovala za návštevu a pani europoslankyňa Záborská rozdala žiakom malé spomienkové darčeky a napísala nám do školskej kroniky poďakovanie za pozvanie. Zároveň popriala pedagógom nášho gymnázia úspech a chuť vychovávať a formovať mladých ľudí, aby vo svojom živote odovzdali veľa pre spoločné dobro Slovenska a Európskej únie.

      Zuzana Brodňanová, školská knihovníčka

Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk