Obvodné kolo Olympiády v nemeckom jazyku
   Hlavná stránka » Predmety » Nemecký jazyk » Olympiády » Obvodné kolo Olympiády v nemeckom jazyku

Obvodné kolo Olympiády v nemeckom jazyku

       Vo štvrtok, 21. januára 2010 sa konalo na Gymnáziu Hlinská ul. 29 v Žiline OK ONJ.
       Škola, ktorá ako jediná v našom regióne pripravuje žiakov na získanie certifikátu- DSD- z nemeckého jazyka sa opäť stala dejiskom tohto významného nemčinárskeho podujatia. Zúčastnených prišla privítať pani riaditeľka Alena Strýčková ako aj zástupkyňa p. Soňa Šošková. Po otvorení súťaže 19 súťažiacich v 5 kategóriách a12 porotcov sa odobralo do jednotlivých miestností aby strávili spolu veľmi príjemné dopoludnie s nemeckým jazykom. Súťažiaci nemčinári dokázali, že boli hodní postupu zo školských kôl do obvodného a tu víťazmi v jednotlivých kategóriách sa stali tí najlepší, ktorí sa 11. februára 2010 zúčastnia Krajského kola ONJ. Všetkým účastníkom ďakujeme a víťazom prajeme veľa úspechov v KK ONJ.

       Mgr. Danka Petrovská, predseda OK ONJ
Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk