Wien-Viedeň 2009
   Hlavná stránka » Predmety » Nemecký jazyk » Wien-Viedeň 2009

Wien-Viedeň 2009


      10. 12. 2009 war ein ganz besonderer Tag. Unsere Klasse 2.A hat sich nicht nur vom 8 Stunden gedrückt, nein, wir hatten einen tollen Ausflug. Und zwar nach Wien.
      Wir starteten am frühen Morgen um 6.00 Uhr . Da war die Laune noch etwas schwach, weil die meisten noch um diese Uhrzeit schlafen. Mit den allerersten sind auch unsere Lehrkräfte eingetroffen. Und dann ging es los. Während der Farhrt steigerte sich die Atmosphäre, alle amusierten sich, niemand war schlecht gelaunt. Doch der erste Schlag kam. Bei der Grenze zwischen Slowakei und Österreich. Wir warteten dort etwa zwanzig Minuten. Aber das haben wir überstanden, denn wir sind sehr, sehr stark, und wir haben auch starke Nerven.
      Wien. Alle sind aus dem Bus rausgesprungen - mit Erwartungen. Manche kannten die Gegend, weil sie diese wundervolle Stadt schon besucht haben, aber alle anderen waren ganz aus dem Häuschen. Wir begaben uns zur Karlskirche. Es ist ein einzigartiges Gebäude. Wir haben auch noch einen sehr interessanten Baum besichtigt. Vielleicht kapiert ihr nicht, was an einem Baum so toll sein soll. Aber im diesen Baum waren so viele Nägel, dass er aussah, als ob er aus Stahl wäre. Und dann hatten wir eine Stunde oder Anderthalbstunde frei.
      Es ging weiter. Ich muss sowohl das Michalstor, das Naturhistorische und das Kunsthistorische Museum, als auch Sissis Museum, Stephansdom, das Theater und das Rathaus nennen. Natürlich haben wir mehrere von dieser Art gesehen, aber das sind, glaube ich, die besten. Endlich gingen wir zu den berühmten Weihnachtsmärkten. Sie waren super. Von allen Seiten unwiderstehliche Gerüche, die Weihnachtsdekoration, Maroni und Bratkartoffeln. Es sind alles wundervolle Erinnerungen. Wer es nicht erlebt hatte, der sollte es schnell nachholen.
      Gegen Abend begaben wir uns zum Bus. Es fing an zu regnen, aber die meisten waren in die unglaubliche Atmosphäre vertieft. Überall Lichter, Tannenbäume ... es war traumhaft. Wir sollten noch das Haus von Hundertwasser besichtigen, aber alle waren erschöpft. Wir waren froh, dass wir endlich im Bus waren. Manche sind eingeschlafen, andere sind noch aufgeblieben, um gar nichts zu verpassen. Als wir wieder in der Slowakei waren, haben uns die netten Busfahrer einen Film laufen lassen.
      Diesen Ausflug werden wir meiner Meinung nach nie vergessen. Es geht nicht. Denn solche Sachen bleiben für immer in unserem Gedächtnis ... Ich will auch unserer Frau Lehrerin Zajacová, Frau Lektorin Kränzle und allen Beteiligten danken und hoffe, dass wir es noch mal wiederholen.      10.10. 2009 bol výnimočný deň. Naša trieda 2.A sa neuliala len z 8 hodín, nie, mala ešte aj vynikajúci výlet.
      Vyštartovali sme o šiestej ráno. Nálada bola ešte slabá, pretože väčšina o takomto čase ešte spala. Medzi prvými prišli aj naše vyučujúce sily. A potom sme vyrazili. Počas jazdy atmosféra stúpala, všetci sa bavili a nikto nemal zlú náladu. Ale prvý úder prišiel. Na hraniciach medzi Slovenskom a Rakúskom. Tam sme čakali asi dvadsať minút. Ale prežili sme to, pretože sme veľmi silní a máme aj dosť pevné nervy.
      Viedeň. Z autobusu sa vyskakovalo s očakávaniami. Niektorí tieto miesta poznali, lebo už navštívili toto nádherné mesto, no my ostatní sme boli viac - menej bez seba. Vydali sme sa ku Kostolu sv. Karola. Je to jedinečná stavba. Boli sme si pozrieť aj jeden úžasný strom. Možno neviete, čo úžasné na strome môže byť. Ibaže v tomto strome bolo toľko klincov, že sa zdalo, že bol zo železa. Potom sme mali jednu alebo jeden a pol hodiny voľno.
      Pokračovali sme. Nedá mi nespomenúť Michalskú bránu, prírodno - umelecko - historické múzeum, Sissino múzeum, Stephansdom, radnicu a divadlo. Samozrejme sme videli viacero z tohto druhu, ale myslím si, že tieto sú tie najlepšie. Konečne sme sa vydali k presláveným vianočným trhom. Boli super. Zo všetkých strán neodolateľné vône, vianočná výzdoba, stánky s pečenými zemiakmi a gaštanmi. Sú to všetko nádherné spomienky. Kto to nezažil, mal by to rýchlo dobehnúť.
      Pri zvečeriavaní sme išli k autobusu. Začalo pršať, no väčšina bola ponorená do neuveriteľnej atmosféry. Všade svetlá, stromčeky ... bolo to ako sen. Mali sme si pozrieť ešte dom Hundertwassera, ale všetci boli unavení. Boli sme šťastní, že sme sedeli v autobuse. Niektorí zaspali, iní boli hore, aby nič neprepásli. Keď sme boli opäť na Slovensku, milí páni šoféri nám pustili film.
      Myslím, že na tento výlet nikdy nezabudneme. Veď to ani nejde. Pretože takéto veci zostanú v našej pamäti navždy...Chcem poďakovať ešte aj našej pani profesorke Zajacovej, pani lektorke Kränzle a všetkým zúčastneným dúfajúc, že si to zopakujeme.

Janka Chlebinová 2.AGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk