Zloženie triednych výborov RZ v šk.roku 2009/2010
   Hlavná stránka » Škola » Združenie rodičov školy » Školský rok 2009/10 » Zloženie triednych výborov RZ v šk.roku 2009/2010

Zloženie triednych výborov RZ v šk.roku 2009/2010


1. ročník
1.A predseda : Viera Gunišová
podpredseda : Rastislav Krištof
člen : JUDr. Marián Ondruš
1.B predseda : Dagmar Grófová
podpredseda : Marcela Čavojová
člen : Martina Claeys Lovaššová
1.C predseda : Ivana Kucháriková
podpredseda : Ing. Janka Jandová
člen : Anna Čadová
1.D predseda : p. Brozmanová
podpredseda : p. Štefanová
člen : p.Brozmanová
1.E predseda : p.Staníková
podpredseda : p.Vaňovičová
člen : p.Smolková
1.F predseda : PaedDr. Alena Juchová
podpredseda : Mgr. Nikoleta Kačmárová
člen : Mária Sviteková
2. ročník
2.A predseda : Ing. Beáta Scheerová
podpredseda : Anna Prokešová
člen : Lenka Paluchová
2.B predseda : p.Repák
podpredseda : p.Piková
člen : p.Kubalová
2.C predseda : p.Bárdyová
podpredseda : p.Krivko
člen : p.Arendáriková
2.D predseda : p.Kucko
podpredseda : p.Šišo
člen : p.Holienčíková
2.E predseda : p.Grešáková
podpredseda : p.Frlička
člen : p.Lehotská
2.F predseda : p.Voštenáková
podpredseda : p.Škodroň
člen : p.Gašpierik
3. ročník
3.A predseda : p. Šimurdová
podpredseda : p.Gáborová
člen :  
3.B predseda : p.Kullmanová
podpredseda : p.Blašková
člen : p.Kvaššayová
3.C predseda : p.Ciesarová
podpredseda : p.Večeríková
člen : p.Pavelčíková
3.D predseda : Janka Ďurneková
podpredseda : p.Navrkal
člen : Martina Baštrnáková
3.E predseda : p.Beháň
podpredseda : p.Maršala
člen : p.Bolibruchová
3.F predseda : Vladimír Cehlár
podpredseda : p.Komadová
člen : Renáta Bernátová
4. ročník
4.A predseda : p.Gelačková
podpredseda : p.Kršková
člen : p.Pelczová
4.B predseda : p.Ďurnek
podpredseda : p.Kulichová
člen : p.Sikorová
4.C predseda : p.Kubalová
podpredseda :  
člen :  
4.D predseda : p.Černá
podpredseda : p.Kyseľová
člen : p.Kučerová, p.Seifertová
4.E predseda : Bc. Pavol Hlaváč
podpredseda : Ing. Margita Bieliková
člen : Barbora Kubánková
4.F predseda : p.Balcár
podpredseda : p.Zajacová
člen : p.Zacková
Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk