Výbor rodičovského združenia 2009/2010
   Hlavná stránka » Škola » Združenie rodičov školy » Školský rok 2009/10 » Výbor rodičovského združenia 2009/2010

Výbor rodičovského združenia 2008/2009

predseda Ing. Anton Ďurnek adurnek@vkv.sk
podpredsedníčka Dagmar Valentová Valentova.dasa@gmail.com
hospodár Ing. Tomáš Kucko kucko@vital.sk
zapisovateľka Marcela Kullmanová kullmanova@proma.sk
člen výboru Katarína Zajacová kzajacova@mazda-za.skGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk