Nové metódy vyučovanie fyziky na Gymnáziu Hlinská
   Hlavná stránka » Predmety » Fyzika » Nové metódy vyučovanie fyziky na Gymnáziu Hlinská

Nové metódy vyučovanie fyziky na Gymnáziu Hlinská


      Gymnázium Hlinská 29 v Žiline je škola so štyridsaťpäťročnou tradíciou, zároveň je to škola moderná, otvorená novým trendom. Tie prenikli aj do vyučovania fyziky. Učitelia na hodinách na doplnenie skúmania fyzikálnych javov používajú simulácie javov na počítači, ktoré vznikajú v spolupráci s University of Colorado v USA. Iniciátorom tejto spolupráce je učiteľ RNDr. Ľubomír Červený.
      Vďaka zapojeniu sa do projektu "Otvorená škola" aj samotní žiaci môžu na hodinách s využitím notebookov zostavovať elektrické obvody a vykonať experimenty, ktoré sa v školských podmienkach realizovať nedajú. Žiaci sa k preberanej látke môžu vrátiť aj doma, pretože všetky simulácie z vyučovania sú aj na stránke školy www.gymza.sk
      Záujemci môžu byť účastníkmi takéhoto vyučovania fyziky aj na Dni otvorených dverí dňa 25.novembra 2009.

      Andrea Bednárová


Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk