"Spojili sme generácie."
   Hlavná stránka » Škola » Výchovné poradenstvo » Aktivity » "Spojili sme generácie."

"Spojili sme generácie."


Pod týmto heslom sa niesol 16. októbra 2009 už IV.ročník akcie Župný deň, ktorú zastrešoval ŽSK. Naši študenti mali možnosť pracovať a učiť sa od generácie dôchodcov a naši študenti mohli byť nápomocní pri plnení úloh, i keď uviazať kravatu pre našich študentov nebolo práve najjednoduchšie. Zmiešané súťažné dvojice mali celý čas plné ruky práce a vynikajúco si sadli, i keď výber partnerov bol náhodný a veľmi rýchly. Dobrá spolupráca u našich študentov sa odzrkadlila i v záverečnom hodnotení, kedy z 9 cien získali celkovo 5, z toho i jedno 1. miesto. Skutočne sa všetci veľmi dobre pobavili a vyšli z toho i veľmi zaujímavé partnerstvá. Krásnou bodkou za celým podujatím bolo vystúpenie študentov Konzervatória v Žiline, ktorí potešili svojím výberom tých vekom mladých i tých duchom mladých. Všetkým našim zúčastneným študentom ďakujem za skvelú reprezentáciu našej školy.

Jarmila Turoňová, výchovná poradkyňa


fotogaléria
Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk