Pedagogickí pracovníci 2008/09
   Hlavná stránka » Škola » Pedagogickí pracovníci » Pedagogickí pracovníci 2008/09

 Mgr. Jaroslav PIŠTEK  riaditeľ školy filozofia, dejepis  
 Mgr. Zuzana DURNÁ  zástupkyňa riaditeľa školy pre prírodovedné predmety matematika, fyzika zdurnagymza.sk  
 Mgr. Alena STRÝČKOVÁ  zástupkyňa riaditeľa školy pre ek.-org. úsek slovenský jazyk, estetická výchova astryckovagymza.sk  
 Mgr. Soňa ŠOŠKOVÁ  zástupkyňa riaditeľa školy pre SVP slovenský jazyk, anglický jazyk  
 Mgr. Zuzana BAČÍKOVÁ    biológia  
 Mgr. Daniela BARČÁKOVÁ    telesná výchova  
 Mgr. Antónia BARTOŠOVÁ  vedúca PK GEO matematika, geografia  
 PaedDr. Andrea BEDNÁROVÁ  vedúca PK fyziky matematika, fyzika abednarovagymza.sk  
 Mgr. Mária BEŇADIKOVÁ    biológia, etická výchova  
 Mgr. Mária ČERVEŇANOVÁ    biológia, geografia  
 RNDr. Ľubomír ČERVENÝ  správca web stránky fyzika, informatika lccerveny.sk
www.cerveny.sk  
 Mgr. Katarína DELINČÁKOVÁ  vedúca PK AJ anglický jazyk, nemecký jazyk  
 Mgr. Magdaléna DEVEROVÁ    nemecký jazyk, dejepis  
 Mgr. Katarína DRDÁKOVÁ    anglický jazyk  
 PaedDr. Zuzana DROPPOVÁ    anglický jazyk  
 Mgr. Eleonóra DÚBRAVKOVÁ    matematika, deskriptívna geometria ndubravkovagymza.sk  
 Mgr. Mária ERNIHOLDOVÁ    slovenský jazyk  
 Mgr. Oľga FAŠKOVÁ    telesná výchova, dejepis  
 Mgr. Lucia FRČKOVÁ    matematika, fyzika  
 Mgr. Andrea FUČÍKOVÁ    nemecký jazyk, etická výchova  
 Mgr. Zdenka GABAJOVÁ    slovenský jazyk, nemecký jazyk  
 Mgr. Marián GAJDOŠÍK  CO telesná výchova  
 RNDr. Nataša GERTHOFFEROVÁ    matematika, informatika  
 RNDr. Vladimír GULDÁN  vedúca PK matematiky, Dg matematika, zemepis  
 Mgr. Tatiana HIKOVÁ    matematika, zemepis thikovagymza.sk
hikova.gymza.sk  
 Mgr. Ivana HRDINÁKOVÁ    matematika, fyzika  
 Ivana IVANKOVÁ    telesná výchova  
 Mgr. Jana KILIKOVÁ    slovenský jazyk  
 PaedDr. Katarína KITAŠOVÁ  koordinátor pre protidrogovú výchovu biológia, chémia  
 Mgr. Helena KRAJČOVIČOVÁ    slovenský jazyk, náuka o spoločnosti  
 PhDr. Jarmila KUBINCOVÁ  vedúca PK SVP dejepis, etická výchova, náuka o spoločnosti  
 Mgr. Monika KUDLOVÁ    anglický jazyk, nemecký jazyk monillpost.sk  
 RNDr. Janka KUCHÁREKOVÁ  vedúca PK informatiky matematika, informatika, zemepis jkucharekovagymza.sk  
 RNDr. Katarína LAŠTÍKOVÁ  vedúca PK biológie a chémie biológia, chémia  
 Mgr. Jana LEIBICZEROVÁ  koordinátor pre enviromentálnu výchovu biológia, chémia  
 Darina LEŠŤANOVÁ  kronikár nemecký jazyk  
 Mgr. Jana MÁCOVÁ  školský psychológ psychológia  
 Mgr. Elena MAGDOLENOVÁ    nemecký jazyk, náuka o spoločnosti  
 Mgr. Eva MIKULÍKOVÁ  vedúca PK FrJ francúzsky jazyk, dejepis  
 Mgr. Imrich MILO    anglický jazyk, dejepis  
 Mgr. Miroslava ODLEVÁKOVÁ    anglický jazyk, nemecký jazyk  
 Helena PAGÁČOVÁ    nemecký jazyk, ruský jazyk  
 Mgr. Petra PANÁKOVÁ    francúzsky jazyk, estetická výchova  
 RNDr. Ivan PAVLUS    fyzika  
 Mgr. Katarína PÁVOVÁ    anglický jazyk, nemecký jazyk  
 Mgr. Danka PETROVSKÁ    nemecký jazyk, ruský jazyk dpetrovskacentrum.sk  
 Mgr. Alexandra PISAROVIČOVÁ    telesná výchova  
 Mgr. Ľudmila POTOČÁKOVÁ    matematika lpotocakovagymza.sk  
 Manfred RICHTER    nemecký jazyk  
 Ing. Viera ŘÍDKA    ekonomika  
 Mgr. Monika SIVÁČKOVÁ    náboženstvo  
 Mgr. Gabriela SKLENÁROVÁ    slovenský jazyk, dejepis  
 Ing. Svetlana STANČEKOVÁ  vedúca PK NJ, RJ nemecký jazyk, informatika  
 PhDr. Jana STRÁSKA    slovenský jazyk, dejepis  
 Mgr. Ivana ŠIMIGOVÁ  vedúca PK TV biológia, telesná výchova  
 Mgr. Lenka ŠTALMACHOVÁ  vedúca PK slovenského jazyka slovenský jazyk, dejepis  
 Mgr. Michal ŠUTEK  správca siete informatika, ekológia sutekgymza.sk  
 Mgr. Lujza ŠVECOVÁ    náboženstvo  
 Ing. Jarmila TUROŇOVÁ  výchovná poradkyňa biológia, chémia  
 Mgr. Martina VALAŠÍKOVÁ    slovenský jazyk, dejepis  
 Mgr. Jaroslava VANDLÍKOVÁ    anglický jazyk, matematika  
 Mgr. Marek VAŇKO    fyzika, informatika mvankogymza.sk  
 Mgr. Lenka VARGOVÁ    anglický jazyk, nemecký jazyk  
 Mgr. Zuzana ZAJACOVÁ    anglický jazyk, nemecký jazyk  
Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk