Absolventská slávnosť 2009
   Hlavná stránka » Akcie » Absolventská slávnosť » Absolventská slávnosť 2009

Absolventská slávnosť 2009

      Počas Absolventskej slávnosti, Gymnázia Hlinská 29 v Žiline, konanej 22. mája 2009 v koncertnej miestnosti Konzervatória v Žiline, odovzdal riaditeľ školy, Jaroslav Pištek, študentom 4. ročníka, ktorí úspešne zvládli maturitnú skúšku, maturitné vysvedčenie, doklad o ukončení stredoškolského gymnaziálneho štúdia.
      Súčasťou slávnosti bolo i udeľovanie pochvál RŠ a oceňovanie študentov za štvorročné študijné výsledky a úspechy v mimo- vyučovacích aktivitách.
      Osemnásti študenti triedy s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka prevzali z rúk nemeckého lektora Manfreda Richtera i Nemecký jazykový diplom DSD, medzinárodne uznávaný certifikovaný doklad, preukazujúci úspešné zvládnutie skúšky z nemeckého jazyka.
      Slávnostnú atmosféru podujatia umocňovalo množstvo detailov ako napríklad hudba, kvety, príhovory a vyznania, ale účasť rodičov, príbuzných a známych a v neposlednom rade i slávnostný odev prítomných.
      Teší nás, že tento jedinečný akt má na našej škole už svoju tradíciu. A ak sa v dnešnej dobe hovorí o tom, že spoločnosť potrebuje veľa cieľavedomých a sebavedomých ľudí, ktorí nepoznajú prekážky, želáme si , aby tí, ktorí v tejto chvíli od nás odchádzajú boli okrem toho naplnení ešte slušnosťou a schopnosťou dávať. Želáme im na ceste, ktorú si k dosiahnutiu svojho cieľa vybrali veľa šťastia.

      Alena Strýčková
      zást.riad. školy


fotogalériaGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk