Iniciatíva partnerských škôl - Partnerské školy robia vlnu
   Hlavná stránka » Predmety » Nemecký jazyk » Iniciatíva partnerských škôl - Partnerské školy robia vlnu

Partnerschulinitiative - Partnerschulen machen 'ne Welle

Zum Internationalem Tag der Vereinten Nationen zur Biologischen Vielfalt am 22.05.2009 wurde eine "Grüne Welle" ("Green Wave") ausgelöst.
Um 10 Uhr Lokalzeit pflanzten weltweit Schülerinnen und Schüler einen oder mehrere Bäume. Auch unsere Schule als Partnerschule beteiligte sich an dieser Initiative.
Schülerinnen und Schüler der DSD-Klassen 1.A und 3.A leisteten dazu ihren Beitrag. Schüler der 3.A pflanzten am Freitag Punkt 10 Uhr im Beisein der stellvertretenden Direktorin Frau Šošková und ihrer Klassenlehrerin Frau Stančeková eine junge Fichte.

Iniciatíva partnerských škôl - Partnerské školy robia vlnu

Pri príležitosti Medzinárodného dňa biologickej rôznorodosti 22.05.2009 bola vyvolaná Zelená vlna ("Green Wave").
O 10:00 miestneho času zasadili žiačky a žiaci z celého sveta jeden alebo viac stromov. Aj naša škola sa podieľala na tejto iniciatíve.
Žiačky a žiaci DSD-tried 1.A a 3.A sa zapojili a žiaci z 3.A triedy (Matej Doliny, Lukáš Chlebina, Marek Leško a Ján Pelcz) zasadili v piatok v areáli školy presne o 10:00 v prítomnosti ZRŠ pani Šoškovej a triednej profesorky 3.A pani Stančekovej mladý smrek.
Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk