Tábor nemeckého jazyka 2009
   Hlavná stránka » Predmety » Nemecký jazyk » Tábor nemeckého jazyka 2009

Tábor nemeckého jazyka 2009

Tak, ako minulý rok, aj tento sa v týždeň ústnych maturitných skúšok konal tábor nemeckého jazyka. Tento rok to vyšlo na týždeň od 18. do 22. mája 2009. Zúčastnili sa ho žiaci 2.A triedy a spolu s vyučujúcimi M. Richterom a S. Stančekovou, ktorú v závere tábora vystriedala Z. Zajacová sa vydali do krásneho prostredia Fačkovského sedla do obce Kľak. A takto vyzeral náš dočasný domov, chata Reváň a jej okolie:


Vyučovanie prebiehalo vzhľadom na pekné počasie prevažne von, v okolí chaty. Cieľom bolo hlavne intenzívne komunikovať v nemeckom jazyku a preto sa pracovalo s textami nemecky píšúcich autorov, ktoré bolo treba analyzovať, interpretovať alebo kreatívne doplniť. Žiaci najprv dostali inštruckie:


Potom sa v skupinách venovali textu, to znamená rozdeleniu úloh, tvorbe dialógov, príprave scénok a nakoniec z toho vznikli kratšie či dlhšie divadielka. Ako prvá bola scénka v metre:


Nasledovalo niekoľko balkónových scénok, ktoré predstavovali rozhovory medzi obyvateľmi domov a náhodnými okoloidúcimi:


V nasledujúcej scénke išlo o stávku:


Divadielko s názvom Ako kvôli mačke zhorela celá Šilda dalo zabrať svojím rozsahom trochu viac, ale nakoniec sa všetkým páčilo a aj zúčastnení herci, aj diváci, si odniesli pozitívne dojmy a zážitky:


Z jazykového tábora odchádzali všetci s výbornými dojmami, s novými vedomosťami a množstvom nezabudnuteľných zážitkov, ktoré im už nikto nevezme.

Svetlana Stančeková


Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk