Ďalší absolventi našej školy - držitelia DSD
   Hlavná stránka » Predmety » Nemecký jazyk » Ďalší absolventi našej školy - držitelia DSD

Ďalší absolventi našej školy - držitelia DSD.

Absolventi 2.triedy s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka skončili svoje 4-ročné štúdium na našej škole a okrem maturitného vysvedčenia im na Absolventskej slávnosti v piatok, 22.mája 2009 boli odovzdané DSD- Nemecké jazykové diplomy.
Túto náročnú skúšku na získanie vyššej jazykovej úrovne ako je naša maturita úspešne absolvovalo18 žiakov t.č. už bývalej 4.A triedy. Diplomy si prevzali z rúk nemeckého lektora Manfreda Richtera, ktorý sa im prihovoril i v slovenskom jazyku.
On i ostatní nemčinári našej školy im prajú veľa úspechov na ceste životom i s týmto medzinárodne uznávaným certifikátom nemeckého jazyka.

Danka Petrovská
Odovzdávanie certifikátov

Po zložení písomnej a ústnej skúšky na DSD v decembri 2008 bolo v máji 2009 možné odovzdať i certifikáty

Nemecký jazykový diplom Ministerstva školstva Spolkovej republiky Nemecko
Úroveň C 1

S dosiahnutými výsledkami môžeme byť spokojní. Celej triede, ale predovšetkým trom najleším z nich Lenke Turčanovej, Tomášovi Mocíkovi a Viliamovi Záhumenskému vyjadrujem svoje uznanie. Obzvlášť sa chcem poďakovať kolegyniam Petrovskej a Stančekovej, ktoré v značnej miere prispeli k tomuto úspechu.

Manfred Richter

Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk