Náš super nemčinár
   Hlavná stránka » Predmety » Nemecký jazyk » Náš super nemčinár

Náš super nemčinár

Na našom Gymnáziu na Hlinskej ulici 29 v Žiline, v ktorom sa žiaci pripravujú na získanie Nemeckého jazykového diplomu máme talentovaného nemčinára, ktorý počas štúdia reprezentoval našu školu v okresnom a krajskom kole a celý Žilinský región už po druhý raz i na Celoslovenskom kole Olympiády v nemeckom jazyku. Tohto roku dosiahol svoj najväčší úspech. V dňoch 26.- 27. marca 2009 na 19. ročníku tejto súťaže toho času maturant, žiak 4.A triedy s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka Tomáš Mocík obsadil v konkurencii víťazov 9 regiónov Slovenska krásne 2. miesto.
K skvelému umiestneniu mu srdečne blahoželáme a dúfame, že jemu podobní - super nemčinári si rozvíjať svoj talent na našu školu do tejto špeciálnej triedy prídu i v budúcnosti.

Mgr. Danka Petrovská
Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk