AMOS 2009 - Výsledky
   Hlavná stránka » Akcie » Amos » AMOS 2009 - Výsledky

AMOS 2009 - Výsledky

Aj v tomto školskom roku sa na našom gymnáziu uskutočnila anketa AMOS. Je to anketa ktorú organizuje ŽŠR a prostredníctvom ktorej môžu žiaci dať hlas učiteľom a učitelia triedam. V tomto roku sa učitelia uchádzali o hlasy v štyroch kategóriách - Najväčšia autorita, Najkvalitnejšie hodiny, Najspravodlivejší profesor a Najsympatickejší profesor. Súčtom hlasov za všetky tieto kategórie bolo určené poradie učiteľov v kategórií Absolútny AMOS. Špecifikácie jednotlivých kategórií si môžete prečítať na stránke amos.gymza.sk.

Po prvý rok žiaci hlasovali prostredníctvom Internetu na stránke amos.gymza.sk. Celkovo hlasovalo 428 žiakov ktorí pedagógom rozdelili približne 1500 hlasov. Veľmi nás teší že väčšina študentov a pedagógov vyjadrila záujem o výmenu názorov. Zároveň je veľmi potešujúce, že v jednotlivých kategóriách sa hlasy rovnomerne rozdelili medzi profesorov, čo dokazuje kvalitu nášho zboru ako celku. O výslednom umiestnení tak rozhodoval skutočne každý hlas. Pri rovnosti hlasov rozhodoval celkový súčet za všetky kategórie.

Celý projekt vyvrcholil vo štvrtok 26. marca 2009. Pri slávnostnom vyhlasovaní výsledkov za účasti pedagógov i študentov sa naši i pozvaní študenti prezentovali svojimi vystúpeniami - spievalo sa, tancovalo, zabávalo. Chceme poďakovať všetkým ľuďom bez ktorých by sa tento projekt nepodarilo uskutočniť - všetkým členom ŽŠR pri dlhodobej príprave, vedeniu školy za širokú podporu, vystupujúcim za ochotu ukázať svoj talent a nápady, učiteľom a žiakom za ochotu vyjadriť sa a nenahraditeľnú pomoc pri príprave programu, našim bývalým žiakom (Igor, Libor, Juraj) za profesionálnu pomoc v ťažkom období zápočtoviek.

ŽŠR

Výsledky:
ABSOLÚTNY AMOS
1. 106 Ivana Šimigová Bi, Tv
2. 85 Elena Magdolenová Nj, NoS
3. 68 Mária Červeňanová Geo, Bi
4. 67 Imrich Milo Aj, D, Geo
5. 64 Katarína Kitašová Bi, Ch
6. 63 Zuzana Droppová Aj
7. 61 Miroslav Mališ Fj
8. 60 Vladimír Guldan M, Geo
9. 58 Andrea Bednárová F, M
10. 50 Zuzana Durná M, F
NAJLEPŠIA TRIEDA
1. 2F
2. 1.D
3. 3.D

NAJKVALITNEJŠIE HODINY
1. 25 Elena Magdolenová Nj, NoS
2. 22 Andrea Bednárová F, M
3. 21 Mária Červeňanová Geo, Bi
4. 21 Imrich Milo Aj, D, Geo
5. 21 Miroslav Mališ Fj
6. 15 Ľubomír Červený M, F
7. 15 Ivana Šimigová Bi, Tv
8. 15 Manfred Richter Nj
9. 14 Jana Kiliková Sj
10. 14 Katarína Kitašová Bi, Ch
NAJVÄČŠIA AUTORITA
1. 39 Zuzana Durná M, F
2. 32 Katarína Kitašová Bi, Ch
3. 28 Tatiana Hiková Geo, M
4. 22 Vladimír Guldan M, Geo
5. 22 Eleonóra Dúbravková M, Dg
6. 21 Lenka Vargová Sj, Est
7. 19 Mária Erniholdová Sj
8. 18 Andrea Bednárová F, M
9. 14 Ľubomír Červený M, F
10. 14 Manfred Richter Nj

NAJSPRAVODLIVEJŠÍ PROFESOR
1. 26 Ivana Šimigová Bi, Tv
2. 25 Elena Magdolenová Nj, NoS
3. 19 Imrich Milo Aj, D, Geo
4. 18 Miroslav Mališ Fj
5. 17 Mária Červeňanová Geo, Bi
6. 17 Zuzana Droppová Aj
7. 16 Zuzana Bačíková Bi, Ch
8. 15 Andrea Bednárová F, M
9. 15 Jana Kiliková Sj
10. 14 Martina Valášiková Sj, D
NAJSYMPATICKEJŠÍ PROFESOR
1. 53 Ivana Šimigová Bi, Tv
2. 29 Elena Magdolenová Nj, NoS
3. 29 Zuzana Droppová Aj
4. 26 Monika Kudlová Aj, Nj
5. 26 Jaroslava Lamošová Aj, M
6. 24 Mária Červeňanová Geo, Bi
7. 21 Martina Valášiková Sj, D
8. 17 Miroslav Mališ Fj
9. 17 Vladimír Guldan M, Geo
10. 17 Alexandra Pisarovičová TvFotogaléria

logoGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk