Deň otvorených dverí - Fachhochschule Wiener Neustadt
   Hlavná stránka » Predmety » Nemecký jazyk » Deň otvorených dverí - Fachhochschule Wiener Neustadt

Deň otvorených dverí - Fachhochschule Wiener Neustadt

Už po druhý krát sme využili možnosť zúčastniť sa na tejto akcii rakúskej vysokej školy. Opäť sme v 6-člennom zložení v sobotu ráno, dňa 14.marca 2009 cestovali vlakom do Bratislavy a odtiaľ autobusom, zabezpečeným FHS Wiener Neustadt až pred vchod školy.
Oproti minulému roku sa zmenila zostava našej skupiny- 4 iní účastníci z 3.A a 4.A, t.j. DSD tried našej školy, ktorí sa zúčastnili prezentácie školy u nás a prijali pozvanie na tento deň. A hlavne počasie bolo podstatne iné- tohto roku veľmi príjemné.
Účasť na prednáške, prezentácii jednotlivých odborov, učební, programov ako aj prehliadka ubytovacích priestorov boli zaujímavé a užitočne vyplnili časť marcového víkendu.

Mgr. Danka Petrovská

Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk