Celoslovenské kolo 19. ročníka Olympiády v nemeckom jazyku
   Hlavná stránka » Predmety » Nemecký jazyk » Celoslovenské kolo 19. ročníka Olympiády v nemeckom jazyku

Celoslovenské kolo 19. ročníka Olympiády v nemeckom jazyku

V dňoch 26.a 27. marca 2009 sa v Bratislave konalo Celoslovenské kolo ONJ.
Delegáciu Žilinského regiónu tvorilo 9 súťažiacich s oficiálnym sprievodom - z našej školy jeden reprezentant v kategórii 2C2. V porotách pracovali aj dvaja nemčinári našej školy - Danka Petrovská a lektor Manfred Richter. Úroveň jazykových schopností súťažiacich v jednotlivých kategóriách bola vysoká, takže o to viac vyučujúcich nášho žiaka teší jeho doteraz najlepšie umiestnenie v CK ONJ.
K úspechu - 2. miestu v Celoslovenskom kole Olympiády v nemeckom jazyku nášmu super nemčinárovi zo 4.A - DSD triedy Tomášovi MOCÍKOVI srdečne blahoželáme!!!!!

D.Petrovská , M. Richter, S. Stančeková

Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk