OCENENIE PRE GYMNÁZIUM HLINSKÁ
   Hlavná stránka » Predmety » Nemecký jazyk » OCENENIE PRE GYMNÁZIUM HLINSKÁ

OCENENIE PRE GYMNÁZIUM HLINSKÁ


      Umožniť žiakom kvalitné jazykové vzdelávanie je jedným z cieľov Gymnázia Hlinská 29 v Žiline. Škola poskytuje záujemcom prípravu aj na medzinárodný jazykový certifikát -Nemecký jazykový diplom DSD II. stupňa. To, že sa naň žiaci môžu veľmi dobre pripraviť, potvrdilo aj ocenenie, ktoré gymnáziu dňa 5. marca 2009 za prítomnosti aj zástupcov Ministerstva školstva SR odovzdal v Bratislave veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko pán Jochen Trebesch.
      Jazykovú prípravu žiakov v triede s týmto učebným programom realizuje nemecký lektor spolu so zaškolenými slovenskými učiteľmi nemeckého jazyka. Druhým cudzím jazykom v tejto triede je anglický jazyk, ktorý sa tiež učí v nadštandardnej hodinovej dotácii. Navyše vďaka novému školskému vzdelávaciemu programu a systému voliteľných predmetov sa žiak zároveň pripraví na všetky typy vysokoškolského štúdia.
      Kvalitná jazyková príprava žiakov v tejto triede ich určite uprednostní aj v budúcnosti pri uchádzaní sa o zamestnanie. Ďalšie informácie o tomto type gymnaziálneho štúdia a možnostiach prijatia naň môžete získať na www.gymza.sk

      Soňa Šošková


Žiaci pripravujúci sa na DSD diplom s ocenením pre školu.Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk