AMOS 2009
   Hlavná stránka » Akcie » Amos » AMOS 2009

AMOS 2009


Vážení študenti,
aj tento rok sa uskutoční na našej škole súťaž AMOS - súťaž o najlepších profesorov a triedy. Prostredníctvom tejto súťaže môžete vyjadriť svoje sympatie a podporu pre profesorov v týchto kategóriách:

Pedagóg s najlepšími hodinami:
 • pedagóg, ktorého výklad a vedenie je zrozumiteľné
 • pedagóg, u ktorého chápem význam učiva pre svoj život
 • pedagóg, ktorý pri vyučovaní rešpektuje rast slabších i lepších žiakov
 • pedagóg, na ktorého hodinách sa nenudím - používa rôznorodé metódy a techniky
 • pedagóg, ktorý ma vie pozitívne motivovať

Najväčšia autorita:

 • pedagóg, ktorého rešpektujem ako osobnosť
 • pedagóg, ktorého výsledky a vedomosti vzbudzujú moju úctu
 • pedagóg, ktorého vedenie rešpektujem, lebo viem že ma povedie k rozvoju mojich schopností
 • pedagóg, ktorý ma rešpektuje

Najspravodlivejší učiteľ:

 • pedagóg, ktorý spravodlivo hodnotí
 • pedagóg, ktorý nerobí rozdiely medzi žiakmi
 • pedagóg, ktorý jasne formuluje svoje požiadavky na mňa a napĺňa ich
 • pedagóg, ktorý spravodlivo odmeňuje aj trestá
 • pedagóg, ktorý sa nebojí poukázať na zlo, nespravodlivosť, ubližovanie a drzosť v triede a trestá ho

Najsympatickejší učiteľ:

 • pedagóg, ktorému na mne záleží
 • pedagóg, ktorý mi pomáha riešiť moje problémy
 • pedagóg, s ktorým viem komunikovať aj mimo vyučovania
 • pedagóg, ktorý nevnáša svoje nálady do vyučovania

Hlasovanie:

 • od triednych profesorov si dostal prihlasovacie údaje
 • hlasovanie prebieha prostredníctvom internetu: amos.gymza.sk
 • hlasovať môžeš v každej kategórií len raz - do 13.3.2009
 • po odhlasovaní vrátiš prihlasovacie údaje


Hlasovanie je tesné - každý hlas rozhoduje!Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk