Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku
   Hlavná stránka » Predmety » Nemecký jazyk » Olympiády » Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku


      Vo štvrtok 12. februára 2009 sa v priestoroch Dopravnej akadémie v Žiline na Rosinskej ceste uskutočnilo Krajské kolo ONJ, ktorého sa zúčastnili víťazi jednotlivých Okresných kôl nášho regiónu.

      Náš žiak Tomáš MOCÍK v kategórii 2C 2 získal 72 bodov a bude ako našu školu tak i celý Žilinský kraj reprezentovať v marci na Celoslovenskom kole tejto predmetovej súťaže NJ.

      Želáme veľa zdaru!!!

      D. Petrovská , M. Richter , S. Stančeková

Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk