Sprachdiplom 2008/2009
   Hlavná stránka » Predmety » Nemecký jazyk » Sprachdiplom 2008/2009

Sprachdiplom 2008/2009


A opäť nastal ten čas - bol tu 2. december 2008. Skupina 19 žiakov 4.ročníka, učiacich sa nemecký jazyk, skladala písomnú skúšku na získanie DSD- Nemeckého jazykového diplomu ministerstva školstva SRN- úroveň C 1.
Žiaci sa v priebehu viac ako troch rokov pod vedením skúsených pedagógov- vyučujúcich nemeckého jazyka - Mgr. Petrovská, Ing. Stančeková a nemecký lektor M.Richter, intenzívne pripravovali na to, aby úspešne zvládli štyri časti skúšky. 70 minút - čítanie s porozumením, 40 minút - posluch s porozumením a 120 minút - písomná kommunikácia - to všetko bolo potrebné absolvovať na písomnej skúške.Ústna skúška sa konala následne 15. a 16. decembra 2008. Tá pozostávala z dvoch častí-rozhovorov v trvaní po10 minút. Obsahom druhej časti bola prezentácia a diskusia o projekte, tému ktorého si každý z nich slobodne zvolil. Predvedená úroveň bola prevažne veľmi dobrá.Požiadavky na získanie jazykového diplomu sú vyššie, presahujú značne úroveň Maturity z nemeckého jazyka u nás na Slovensku. Takže pokiaľ budú výsledky včas oznámené, bude skúška uznaná ako maturitná. Naša škola je jediná svojho druhu v širokom okolí, ktorá túto možnosť poskytuje.

M. Richter, D Petrovská


Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk