Skúšky na medzinárodný jazykový certifikát
   Hlavná stránka » Predmety » Nemecký jazyk » Skúšky na medzinárodný jazykový certifikát

Skúšky na medzinárodný jazykový certifikát


      Na Gymnáziu Hlinská 29 v Žiline v triede 4.A v dňoch 15. a 16.decembra.2008 boli ústne skúšky na získanie Nemeckého jazykového diplomu DSD II. stupňa.
      Štúdium v 4.A triede bolo zamerané na zvládnutie nielen všeobecných gymnaziálnych vedomostí, tak aby žiak sa mohol uchádzať o prijatie na všetky typy vysokých škôl, a zároveň mali žiaci posilnený počet hodín nemeckého jazyka, tak aby sa počas štúdia pripravili na získanie medzinárodného certifikátu o úrovni ovládania nemeckého jazyka. Certifikát vydáva Úrad pre DSD diplom v Bonne. Predsedom komisie bol pán Karl May, odborný poradca pre nemecký jazyk, delegovaný nemeckou stranou.
      Ústna časť skúšky trvá 20 minút a skladá sa z dvoch častí :ústny prejav na vylosovanú tému a prezentácia projektu žiaka. Projekty si žiaci pripravujú od 3. ročníka a môžu v nich využiť aj svoje záľuby. Napríklad žiak Tomáš Mocik je zberateľom vojenských historických predmetov z obdobia 2. svetovej vojny a pri prezentácii svojho projektu "Úloha Slovenska v 2.svetovej vojne" využil aj niektoré premety zo svojej zbierky.
      Výsledky písomnej a ústnej časti by mali byť známe v marci 2009, keďže písomnú časť skúšky vyhodnocuje komisia v SRN.
      Veríme, že žiaci dosiahnu výsledky, ktoré im umožnia DSD diplom získať.

      Soňa Šošková


Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk