Prehľad o triedach v šk. roku 2008/09
   Hlavná stránka » Triedy » Prehľad o triedach v šk. roku 2008/09

Trieda Počet žiakov Počet chlapcov Počet dievčat Zameranie Cudzí jazyk Triedny profesor Zástupujúci tr. prof. Vedúci MZTP
1.A 26 5 21 nemecký jaz. NJ/AJ

p.Zajacová

p.Bednárová

p.Zajacová

1.B 28 7 21 všeobecné AJ/FrJ

p.Pisarovičová

p.Mikulíková

1.C 30 10 20 všeobecné AJ/NJ/RJ

p.Bačíková

p.Stráska

1.D 30 11 19 všeobecné AJ/NJ/RJ

p.Gerthofferová

p.Beňadiková

1.E 31 11 20 všeobecné AJ/NJ

p.Magdolenová

p.Sklenárová

1.F 30 14 16 všeobecné AJ/NJ

p.Fučíková

p.Dúbravková

v zahraničí 0 0 0
1.ročník 175 58 117
Trieda Počet žiakov Počet chlapcov Počet dievčat Zameranie Cudzí jazyk Triedny profesor Zástupujúci tr. prof. Vedúci MZTP
2.A 31 8 23 nemecký jaz. NJ/AJ

p.Delinčáková

p.Deverová

p.Panáková

2.B 31 6 25 všeobecné AJ/FrJ

p.Panáková

p.Kucháreková

2.C 31 12 19 všeobecné AJ/FrJ/RJ

p.Červeňanová

p.Frčková

2.D 33 15 18 všeobecné AJ/NJ

p.Šimigová

p.Odleváková

2.E 31 13 18 všeobecné AJ/NJ

p.Vandlíková

p.Červený

2.F 27 7 20 všeobecné NJ/AJ

p.Laštíková

p.Fašková

v zahraničí 0 0 0
2. ročník 184 61 123
Trieda Počet žiakov Počet chlapcov Počet dievčat Zameranie Cudzí jazyk Triedny profesor Zástupujúci tr. prof. Vedúci MZTP
3.A 23 5 18 nemecký jaz. NJ/AJ

p.Stančeková

p.Pagáčová

p.Kitašová

3.B 30 14 16 všeobecné AJ/RJ/FrJ

p.Guldan

p.Gajdošík

3.C 31 12 19 všeobecné AJ/NJ/FrJ

p.Kiliková

p.Hrdináková

3.D 31 10 21 všeobecné AJ/NJ

p.Kitašová

p.Valášiková

3.E 31 17 14 všeobecné AJ/NJ

p.Potočáková

p.Barčáková

3.F 31 16 15 všeobecné AJ/NJ

p.Kubincová

p.Drdáková

v zahraničí 5 0 5
3. ročník 182 74 108
Trieda Počet žiakov Počet chlapcov Počet dievčat Zameranie Cudzí jazyk Triedny profesor Zástupujúci tr. prof. Vedúci MZTP
4.A 31 6 25 nemecký jaz. NJ/AJ

p.Kudlová

p.Petrovská

p.Kudlová

4.B 31 6 25 všeobecné AJ/FrJ

p.Leibiczerová

p.Vargová

4.C 28 7 21 všeobecné AJ/FrJ/RJ

p.Bartošová

p.Ivanková

4.D 29 13 16 všeobecné AJ/NJ

p.Hiková

p.Gabajová

4.E 29 11 18 všeobecné AJ/NJ

p.Krajčovičová

p.Pávová

4.F 29 14 15 všeobecné AJ/NJ

p.Lešťanová

p.Milo

4.G 29 11 18 všeobecné AJ/NJ

p.Štalmachová

p.Droppová

v zahraničí 0 0 0
4.ročník 206 68 138
celkom 747 261 486


Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk