SPOZNÁVAME NEMECKO PO NEMECKY
   Hlavná stránka » Predmety » Nemecký jazyk » SPOZNÁVAME NEMECKO PO NEMECKY

SPOZNÁVAME NEMECKO PO NEMECKY


       To, že najlepšie je dozvedieť sa zaujímavosti o Nemecku priamo od návštevy z Nemecka pochopili aj na Gymnáziu Hlinská 29 v Žiline. V dňoch 28. - 29. októbra 2008 privítali na škole pani Barbaru Reske, ktorá učí na Gymnáziu Friedricha Eberta v Sandhausene pri Heidelbergu v Nemecku . S vyučujúcou Gymnázia na Hlinskej Mgr. Zuzanou Zajacovou spolupracuje pri rôznych vzdelávacích aktivitách žiakov oboch škôl. Vymieňajú si napríklad žiacke projekty v nemeckom a v anglickom jazyku, materiály na vyučovacie hodiny a pod.

       Počas návštevy sa pani Reske aktívne zúčastnila vyučovacích hodín a besedovala najmä so žiakmi tried s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka , ktorí sa pripravujú na získanie Nemeckého jazykového diplomu. V rámci prípravy na skúšku potrebujú nielen kvalitne ovládať nemecký jazyk, ale na získanie tohto medzinárodne platného certifikátu, ktorý žiakom vydajú v Nemecku, je nutné, aby ovládali aj zaujímavosti o tejto krajine , jej ľuďoch, ich názoroch , postojoch a aktuálnom dianí. Preto takéto kontakty chcú obe školy rozvíjať aj naďalej.

       Soňa Šošková


Pani Barbara Reske / druhá sprava /
počas privítania na škole
Pani Barbara Reske na besede so študentamiGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk