Pedagogickí pracovníci 2007/08
   Hlavná stránka » Škola » Pedagogickí pracovníci » Pedagogickí pracovníci 2007/08

 Mgr. Jaroslav PIŠTEK  riaditeľ školy filozofia, dejepis  
 Mgr. Zuzana DURNÁ  zástupkyňa riaditeľa školy pre prírodovedné predmety matematika, fyzika  
 Mgr. Alena STRÝČKOVÁ  zástupkyňa riaditeľa školy pre ek.-org. úsek slovenský jazyk, estetická výchova  
 Mgr. Soňa ŠOŠKOVÁ  zástupkyňa riaditeľa školy pre SVP slovenský jazyk, anglický jazyk  
 Mgr. Antónia BARTOŠOVÁ    matematika, geografia  
 Mgr. Zuzana BEBČÁKOVÁ  vedúca PK SVVP telesná výchova, etická výchova  
 Mgr. Andrea BEDNÁROVÁ  vedúca PK fyziky matematika, fyzika  
 Mgr. Anna BLUNÁROVÁ    slovenský jazyk, nemecký jazyk  
 Mgr. Monika BUCHOVÁ    biológia, chémia  
 RNDr. Ľubomír ČERVENÝ  správca web stránky fyzika, informatika www.cerveny.sk  
 Mgr. Gabriela ČORNÁ  koordinátor SOČ biológia, geografia  
 Mgr. Emanuel ČURÍK    náboženstvo  
 Mgr. Katarína DELINČÁKOVÁ  vedúca PK AJ anglický jazyk, nemecký jazyk  
 Mgr. Magdaléna DEVEROVÁ    nemecký jazyk, dejepis  
 Mgr. Martina DIRIOVÁ  koordinátor pre žiacku školskú radu slovenský jazyk, dejepis  
 PaedDr. Zuzana DROPPOVÁ    anglický jazyk  
 Mgr. Eleonóra DÚBRAVKOVÁ    matematika, deskriptívna geometria  
 Mgr. Mária ERNIHOLDOVÁ    slovenský jazyk  
 Mgr. Oľga FAŠKOVÁ  vedúca PK TV telesná výchova, dejepis  
 Mgr. Lucia FRČKOVÁ    matematika, fyzika  
 Mgr. Andrea FUČÍKOVÁ    nemecký jazyk, etická výchova  
 Mgr. Marián GAJDOŠÍK  CO telesná výchova  
 RNDr. Nataša GERTHOFFEROVÁ    matematika, informatika  
 Mgr. Miriam GULÁŠOVÁ  školský psychológ psychológia  
 RNDr. Vladimír GULDÁN  vedúca PK matematiky, Dg matematika, zemepis  
 Mgr. Tatiana HIKOVÁ  vedúca PK GEO matematika, zemepis hikova.gymza.sk  
 Ing. Jarmila JEDINÁKOVÁ    anglický jazyk  
 Ing. Josef KEJST    fyzika  
 Mgr. Marcela KEKELIAKOVÁ    slovenský jazyk, dejepis  
 Mgr. Jana KILIKOVÁ    slovenský jazyk  
 PaedDr. Katarína KITAŠOVÁ  koordinátor pre protidrogovú výchovu biológia, chémia  
 PhDr. Mária KOLOMAZNÍKOVÁ    slovenský jazyk, estetická výchova  
 Mgr. Helena KRAJČOVIČOVÁ    slovenský jazyk, náuka o spoločnosti  
 Mgr. Anna KRIŠTEKOVÁ    biológia, chémia  
 Mgr. Dana KUBICOVÁ    biológia, chémia  
 PhDr. Jarmila KUBINCOVÁ  vedúca PK SVP dejepis, etická výchova, náuka o spoločnosti  
 Mgr. Monika KUDLOVÁ    anglický jazyk, nemecký jazyk  
 RNDr. Janka KUCHÁREKOVÁ  vedúca PK informatiky matematika, informatika, zemepis  
 Mgr. Alena ĽACHOVÁ    biológia, chémia  
 RNDr. Katarína LAŠTÍKOVÁ  vedúca PK biológie a chémie biológia, chémia  
 Mgr. Jana LEIBICZEROVÁ  koordinátor pre enviromentálnu výchovu biológia, chémia  
 Darina LEŠŤANOVÁ  kronikár nemecký jazyk  
 Mgr. Elena MAGDOLENOVÁ    nemecký jazyk, náuka o spoločnosti  
 Mgr. Libor MAREK    telesná výchova  
 Mgr. Petra MESIAČKOVÁ    telesná výchova  
 Mgr. Eva MIKULÍKOVÁ  vedúca PK FrJ francúzsky jazyk, dejepis  
 Mgr. Imrich MILO    anglický jazyk, dejepis  
 Mgr. Katarína MURÁRIKOVÁ    nemecký jazyk  
 Mgr. Janka NEMČEKOVÁ    telesná výchova, geografia  
 Mgr. Miroslava ODLEVÁKOVÁ    anglický jazyk, nemecký jazyk  
 Helena PAGÁČOVÁ  vedúca PK NJ, RJ nemecký jazyk, ruský jazyk  
 Mgr. Petra PANÁKOVÁ    francúzsky jazyk, estetická výchova  
 RNDr. Ivan PAVLUS    fyzika  
 Mgr. Katarína PÁVOVÁ    anglický jazyk, nemecký jazyk  
 Mgr. Danka PETROVSKÁ    nemecký jazyk, ruský jazyk  
 Mgr. Ľudmila POTOČÁKOVÁ    matematika  
 Mgr. Vlastimil PŠENKO    telesná výchova, geografia  
 Manfred RICHTER    nemecký jazyk  
 Ing. Viera ŘÍDKA    Ekonomika  
 Mgr. Monika SIVÁČKOVÁ    náboženstvo  
 Ing. Svetlana STANČEKOVÁ    nemecký jazyk, informatika  
 Mgr. Lenka ŠTALMACHOVÁ  vedúca PK slovenského jazyka slovenský jazyk, dejepis  
 Mgr. Michal ŠUTEK  správca siete informatika, ekológia  
 Ing. Jarmila TUROŇOVÁ  výchovná poradkyňa biológia, chémia  
 Mgr. Mariana TVRDÁ    slovenský jazyk, náuka o spoločnosti  
 Mgr. Jaroslava VANDLÍKOVÁ    anglický jazyk, matematika  
 Mgr. Marek VAŇKO    fyzika, informatika  
 Mgr. Zuzana ZAJACOVÁ    anglický jazyk, nemecký jazyk  
Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk