Absolventská slávnosť 2008
   Hlavná stránka » Akcie » Absolventská slávnosť » Absolventská slávnosť 2008

Absolventská slávnosť 2008

       Jeden raz za rok sa stretávame na Absolventskej slávnosti. Vtedy sa všetci tešíme z úspechov našich žiakov, či spolužiakov a slávime ich zvládnutie maturitnej skúšky, ktorým sa stávajú absolventmi Gymnázia Hlinská 29 v Žiline. Štvorročné štúdium i zvládnutie nie menej náročnej maturitnej skúšky si zaslúži dôstojné odovzdávanie maturitného vysvedčenia - dokladu, o ukončení stredoškolského štúdia a ocenení za mimoriadne 4-ročné študijné výsledky a dosiahnuté úspechy v mimovyučovacích aktivitách. Táto aktivita má už svoje miesto v kalendári školy a je jej tradíciou.
       Tento rok sme sa stretli v aule konzervatória 2. júna. Mrzí nás, že výnimočnosť akcie potvrdilo svojou prítomnosťou málo rodičov. Naopak, teší nás prístup väčšej časti študentov nižších ročníkov, ktorí svojim vystupovaním i oblečením umocnili dôstojnosť Absolventskej slávnosti, čím nám pomohli naplniť hlavný cieľ aktivity a zároveň sa dôstojne rozlúčiť s mladými ľuďmi, ktorí boli štyri roky súčasťou naše školskej rodiny.

Mgr. Alena Strýčková
zást. riad. školy4.A
4.B, C
4.D
4.E
4.F
4.G
4.HGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk