Nemecký jazykový diplom ,stupeň II
   Hlavná stránka » Predmety » Nemecký jazyk » Nemecký jazykový diplom ,stupeň II

Nemecký jazykový diplom ,stupeň II

Školský rok : 2007-2008
Trieda :4.A

14. decembra 2007 sa začala pre 19 žiakov 4.A triedy záverečná etapa triapolročného intenzívneho vzdelávania v predmete nemecký jazyk : písomná skúška Jazykového diplomu, stupeň II. Žiaci museli v troch disciplínach :čítanie s porozumením ,počúvanie s porozumením a písomný prejav, preukázať nadpriemerné znalosti. To nebolo vôbec jednoduché ,lebo dané úlohy boli veľmi náročné.

21.-22. januára nasledovala ústna časť skúšky. Členmi skúšobnej komisie boli:
predseda: p.K.H.May -odborný poradca pre nemecký jazyk z Trenčína
skúšajúci: prof.Manfred Richter -nemecký lektor vyučujúci na gymnáziu
prof. Helena Pagáčová -vyučujúca nemeckého jazyka
Skúška pozostávala z dvoch častí. V prvej časti sa museli žiaci vyjadriť na zadanú konverzačnú tému a následne museli viesť rozhovor k tejto téme. Druhá časť pozostávala z prezentácie projektovej témy, ktorú si žiak zvolil a diskusie k tejto téme. Témy boli veľmi zaujímavé, napr. život a diela Goetheho, diela Remarqua, politické pôsobenie K. Adenauera, dejiny Mercedes, Opel , skupina Scooter. No Angels, expresionistickí maliari ,prírodné a kultúrnohistorické pozoruhodností Nemecka a Slovenska a iné.
Výsledky zatiaľ nie sú známe, ale my dúfame, že väčšina žiakov splní tieto náročné požiadavky.


Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk