INFORMATION IN ENGLISH   INFORMATION EN FRANCAIS   INFORMATION IN DEUTSCH  

Aktuality
  

18. 5. 2018  
  Výsledky prijímacieho konania
16. 5. 2018  
  Nech z odpadov neodpadneme
15. 5. 2018  
  V Bratislave na matematickej súťaži družstiev Náboj sme sa nestratili
15. 5. 2018  
  English Poster Competition
11. 5. 2018  
  Slávnostné otvorenie ÚFIČ MS 2018
11. 5. 2018  
  Zmena organizácie vyučovania (máj 2018)
10. 5. 2018  
  "Francúzsko očami skutočnej Francúzky"
(beseda s Agathe de Montmorillon)
7. 5. 2018  
  Pozvánka na prijímacie skúšky pre uchádzačov do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019
2. 5. 2018  
  Dobrá vec
Archív
 Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk