INFORMATION IN ENGLISH   INFORMATION EN FRANCAIS   INFORMATION IN DEUTSCH  

Aktuality
  

8. 9. 2019  
  POZVÁNKA PRE RODIČOV ŽIAKOV GYMNÁZIA
3. 9. 2019  
  Úradné hodiny
3. 9. 2019  
  Projekt „Nie je všetko pravda, čo sa zdieľa“
28. 8. 2019  
Rozvrh 2019/2020
Rozvrh platný od 2.9.2019

Rozvrhy vo formáte pdf, vhodné pre tlač:
rozvrhy tried
rozvrhy vyučujúcich
rozvrhy učební
23. 8. 2019  
Poloha miestnosti 2019/2020
Na tejto stránke si môžete zobraziť umiestenie kmeňových tried, odborných učební a kabinetov vyučujúcich.
Archív
 Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk