INFORMATION IN ENGLISH   INFORMATION EN FRANCAIS   INFORMATION IN DEUTSCH  

Aktuality
  

17. 9. 2018  
Rozvrh 2018/2019
Rozvrh platný od 17.9.2018

Rozvrhy vo formáte pdf, vhodné pre tlač:
rozvrhy tried
rozvrhy vyučujúcich
rozvrhy učební
12. 9. 2018  
  Záložka do knihy 2018 – V Ý Z V A
11. 9. 2018  
  Ponuka krúžkov - prehľad
11. 9. 2018  
  PONUKA ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI V ŠK. ROKU 2018/2019 NA GYMZE - ANOTÁCIE
11. 9. 2018  
  POZVÁNKA PRE RODIČOV ŽIAKOV GYMNÁZIA
1. 9. 2018  
Poloha miestnosti 2018/2019
Na tejto stránke si môžete zobraziť umiestenie kmeňových tried, odborných učební a kabinetov vyučujúcich.
Archív
 Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk