INFORMATION IN ENGLISH   INFORMATION EN FRANCAIS   INFORMATION IN DEUTSCH  

Aktuality
  

23. 8. 2019  
Poloha miestnosti 2019/2020
Na tejto stránke si môžete zobraziť umiestenie kmeňových tried, odborných učební a kabinetov vyučujúcich.
22. 8. 2019  
  ISIC karty
27. 6. 2019  
ÚRADNÉ HODINY POČAS PRÁZDNIN

JÚL – AUGUST 2019

PONDELOK, STREDA, PIATOK
7.30 – 11.30 hod.

       Od 15.07. do 26. 07. 2019 je celoškolská dovolenka a v tomto čase nie sú stanovené žiadne úradné hodiny.


Archív
 Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk