INFORMATION IN ENGLISH   INFORMATION EN FRANCAIS   INFORMATION IN DEUTSCH  

Aktuality
  

5. 3. 2020  
  Kritériá na prijímacie konanie do I. ročníka pre školský rok 2020/2021
5. 3. 2020  
  VZOR vyplnenej prihlášky na SŠ
11. 2. 2020  
  Vážení rodičia a priatelia školy!
Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
3. 9. 2019  
  Úradné hodiny
23. 8. 2019  
Poloha miestnosti 2019/2020
Na tejto stránke si môžete zobraziť umiestenie kmeňových tried, odborných učební a kabinetov vyučujúcich.
Archív
 Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk